قابل توجه کلیه دانشجویان در حال تحصیل، برای اولین بار انجام طرح پایش سلامت روان به صورت آنلاین و اینترتی انجام خواهد شد. شما می‌توانید با داشتن شماره دانشجویی و کد ملی به سامانه مراجعه، اطلاعات شخصی خود را پر کرده و سپس به سوالات تست روانشناختی CAQ پاسخ دهید.

شرکت تمام دانشجویان الزامی است.

لازم به ذکر است برای ثبت نام کد ملی را بدون صفر درج کرده و از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید.

دانشجویان می‌توانند برای انجام پایش آنلاین به روشهای  زیر اقدام کنند:

 

-         آدرس اینترنتی سامانه http://5.63.15.31/consul/default.aspx

-         وب‌سایت معاونت فرهنگی  www.mefda.ir